Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák Práger Péter Zoltán EV. (a továbbiakban: Szolgáltató) által www.pragerfoto.hu , www.budapestifotos.hu, www.fotoshirek.hu, www.szekmasszazs.hu és a www.prager.hu domain nevek alatt üzemeltetett weboldalak felhasználási, és a vásárlást szabályozó feltételeit. A Szolgáltató ezen weboldalak felett teljes jogal rendelkezik tulajdonosként.

A Szolgáltató (Práger Péter Zoltán EV.) nem akkreditált oktatási intézmény, nem ad szakmát, nem ad oklevelet és nincs ellenőrzési joga sem, de felnőttképzési tevékenységet előzetes bejelentése alapján folytathat. Szolgáltató a www.pragerfoto.hu és a www.budapestifotos.hu weboldalon keresztül online megvásárolható / rendelhető, kizárólag saját részre felhasználható és a saját vállalkozásban alkalmazható marketing, és fotózással kapcsolatos tananyagok letöltését kínálja, emellett egyéni és kiscsoportos tematikus fotós képzéseket, mentorálást nyújt kezdő fotósok számára.

Kérem csak akkor használja a fenti weboldalakat és azok funkcióit, ha a jelen ÁSZF minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti saját magára nézve.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állok.

A Szolgáltató adatai:

Név: Práger Péter Zoltán EV.

Székhely: 1112 Budapest, Igmándi utca 19., 3. em / 2. (Számlázási cím)

Levelezési és visszaküldési cím: 1112 Budapest, Cenkhegy utca 10.

Telefonszám: +36304932249

E-mail: info@pragerfoto.hu

Bankszámlaszám: MBH Bank 10300002-10632997-49010012

Adószám: 67979521-1-43

EU adószám: HU67979521

Fogalmak:

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.
Felhasználói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya Felhasználónak minősül.
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Termék: A Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, illetve szellemi termék, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Alapvető rendelkezések:

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 • A jelen ÁSZF 2024. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete (érintve a design elemeket is) és az azon megjelenő tartalmak, árak módosításának tekintetében.

 • Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése (különös tekintettel a feltöltött fotókra), elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. E kitétel nem vonatkozik az előzőleg megrendelt és kifizetett, az oldalról letölthető írásos szellemi termékekre.

 • Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

Regisztráció / Vásárlás:

 • Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás / regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az ebből eredő anyagi veszteség a Felhasználót / Vásárlót terheli.

 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, árak:

 • A megjelenített termékek / szolgáltatások a webáruházból online (bizonyos esetekben emailben) rendelhetők meg. Ezekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (Alanyi áfamentes, tehát az árak a ténylegesen fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Csomagolási költséget a szállítási díj már tartalmazza, ami rendszerint papírcsomagolás, vagy papír dobozt jelent (a termék jellegétől függően). Extra díj kerül felszámításra, ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér. Ezt minden esetben még a feladást megelőzően, a megrendelést követő 24 órán belül kell jeleznie e-mailben az info @pragerfoto.hu címre, hivatkozva a megrendelés számára és a megrendelő nevére.

 • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a Termék / Szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges), bizonyos termékeknél a méretet is.

 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

Vélemények, hozzászólások, kérdések/válaszok:

A weboldalon lehetőség van bizonyos felületeket regisztrálva vagy anélkül is elérni, ide tartozik a hozzászólás, a vélemény írása, vagy a Kérdezz-felelek szekció. A weboldalon a Felhasználó által saját kezűleg megadott személyes adatok megjelenhetnek, mint Név, Nicknév, ritka esetekben e-mail cím. A megjelenő személyes adatok valódiságáért a Szolgáltató nem felel, viszont fenntartja a jogot ahhoz, hogy saját belátása szerint töröljön olyan hozzászólásokat, véleményeket, vagy kérdéseket, ami, vagy amik sértik mások vagy a Szolgáltató személyiségi jogait, illetve gyűlöletkeltő, káromkodó hangvételűek. A törlést megindokolnia nem köteles, és tájékoztatási kötelezettsége sincs Felhasználó felé. Továbbá Szolgáltatónak joga van tiltani / törölni a Felhasználót, amennyiben nem tartja be a fenti előírásokat, az oldal használatával mindezeket magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.  

 

Rendelés menete történhet:

 • A webshop felületén keresztül: a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelem” gombra kattintással. A Felhasználó számára a Szolgáltató regisztráció nélkül is lehetőséget nyújt vásárlásra, kizárólag email címre, a számlázási adatokra, illetve a küldemény sikeres kézbesítéséhez szükséges szállítási cím megadására van szükség.

 • E-mail címre küldött megrendeléssel, saját adatok (számlázási és szállítási cím) és termékek (cikkszám, lehetőség szerint név, mennyiség) megadásával.


Pótrendelés:
Termék rendelés elküldése után pótrendelésre emailen keresztül van lehetőség írásos formában legkésőbb a csomagküldés előtt, amennyiben még nem lett kiküldve a megrendelt áru. Ez rendszerint a megrendelést követő 24 órán belül lehetséges. Ezt követően újabb megrendelésként kezelem, aminek további költségei lesznek, és új megrendelésként kezelendő. A pótrendelés a normál megrendeléssel megegyező feltételek szerint történik (fent jelölt 24 órán belül), annyiban tér el, hogy ha még nem történt meg a csomagolás és kiszállítás, összesítve számoljuk a csomagküldés költségeit, így a Felhasználónak nem kell kétszer fizetnie a szállítási díjakat. A Pótrendelést kizárólag a fent megjelölt időhatáron belül tudom elfogadni írásos formában az info @pragerfoto.hu címre küldve.

Hogyan vásárolhat?:

 • Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 • A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék(ek)/ vagy szolgáltatás(ok) darabszámát beállítja, majd kosárba helyezi. Ezt megelőzően van lehetősége egyes esetekben kiegészítő szolgáltatást / terméket is a kosárba helyeznie, ami az alapárhoz pluszként kalkulálódik.

 • A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra , vagy a “kosár” menüpontra kattintva.

 • Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytathatja a termékek kosárba helyezését. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék(ek) / szolgáltatás(ok) részleteit. Itt van lehetőség egyes elemek, vagy a teljes megrendelés törlésére is.

 • A Felhasználó megadja az email címét, kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási / fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési és szállítási módok (csak termék esetén):

Fizetési módok:

Online Bankkártyás fizetés:

A Felhasználó a megrendelését online bankkártyás szolgáltatás által egyenlíti ki. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

Banki utalás:

A Felhasználó a megrendelt Termék / Szolgáltatás vételárát banki átutalással teljesíti a Szolgáltató felé. A vételár a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás után minősül teljesítettnek. Átutalásnál a közleményben fel kell tünteti a megrendelt Termék / Szolgáltatás nevét.

Bank neve: MBH Bank

Bankszámlaszám: 10300002-10632997-49010012

Kedvezményezett neve: Práger Péter Zoltán

Közlemény: a megrendelt Termék / Szolgáltatás nevének feltüntetése és a rendelés száma

Felhasználó a megrendelt Termék / Szolgáltatás ellenértékét a megjelölt bankszámlára 2 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) / szolgáltatás(ok) meghatározott módon történő átvételére / felhasználására.

Készpénzes fizetés:

Személyes átvétel esetén van lehetőség készpénzes fizetésre, aminek külön tranzakciós díja nincs, viszont a termék átvételekor a pontos összeget kérem átadni.


Szállítási módok:

Személyes átvétel:
Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt budapesti helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség, a pontos összeg átadása mellett. Helyszín módosításra nincs lehetőség. Várakozási idő maximum 5 perc a megbeszélt időponthoz képest.

Foxpost csomagautomatába:

A megrendelt Terméket megfelelő papírcsomagolásban adom fel a megrendelés során megjelölt Foxpost csomagautomatába. A szállítás Foxpost esetén lassabb, így átlagosan 2-3 nappal érdemes számolni. A csomagot maximum 3 napig őrzik meg az automatában. Az át nem vett csomag újrapostázására csak a szállítási költség ismételt megfizetése után, és a feladott csomag visszaérkezését követően van lehetőség igényelni. Az őrzési időn túli át nem vett csomag már kifizetett összegét (beleértve a termék díját, a szállítást és a csomagolást is) Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni.

A szállítás költsége, csomagolással együtt 5 kg súlyhatárig 1.900 Ft

Packeta csomagpontra:

A megrendelt Terméket megfelelő papírcsomagolásban adom fel a megrendelés során megjelölt Packeta csomagpontra. A csomagot maximum 2 napig őrzik. Az át nem vett csomag újrapostázására csak a szállítási költség ismételt megfizetése után, és a feladott csomag visszaérkezését követően van lehetőség igényelni. Az őrzési időn túli át nem vett csomag már kifizetett összegét (beleértve a termék díját, a szállítást és a csomagolást is) Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni.

 • A szállítás költsége, csomagolással együtt STANDARD csomag esetén (120 cm max. átmérő, hosszú oldal max. 50 cm) 1.900 Ft

 • A szállítás költsége, csomagolással együtt TÚLMÉRETES csomag esetén (150 cm max. átmérő, hosszú oldal max. 120 cm) 2.700 Ft

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a Termék / Szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Ez vonatkozik mindegyik (fent részletezett) szállítási módra.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban részletezett visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről, vagy a sikeres fizetési tranzakció igazolásáról.

A szerződés a felek között MEGRENDELEM gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.


A szolgáltatás leírása:

 • A szolgáltatás igénybevételéhez bármely írásos anyag (szellemi termék), vagy fotós csomagajánlat megvásárlása szükséges, illetve ajánlatkérés esetén az emailben küldött részletes ajánlat írásban történő elfogadása, megrendelése szükséges.

 • Fotós szolgáltatásaimra kizárólag 18 év feletti természetes személy jelentkezhet.

 • A szolgáltatás célja, hogy a Vevő / Felhasználó a megvásárolt írásbeli anyagok, egyéni mentorálás, vagy kiscsoportos tematikus fotózások alkalmával tudomására jutott információk segítségével gyarapítsa tudását, bővítse portfólióját, képanyagát.

 • Az online letölthető anyagok e-mailben érkeznek meg a Felhasználó által megjelölt e-mail címre egy letöltési linkkel. A Szolgáltató korlátozhatja a letöltések számát (ezt minden esetben jelzi).


A szerződés tárgya:

 • Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás keretében a weboldalon meghirdetett szellemi anyagokat a rendelkezésére bocsássa annak megfizetését követően.

 • A szerződés tárgyát képezik a megvásárolt írásbeli anyagok (ebook), egyéni mentorálás, fotózások, kiscsoportos fotós képzések, kézműves tárgyak, használt termékek.

 • A szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb megnyomásával jön létre a a weboldal szerinti tartalommal és áron.

 • A szolgáltatás keretében, a Vevő / Felhasználó megbízza a Szolgáltatót, hogy elkészítse portfólióját, képanyagát, egyéni mentorálás vagy kiscsoportos fotózások keretében bővítse tudását, alkalmi jelleggel online vagy személyes konzultációt tartson.

Az írásbeli anyagok (szellemi termék) megvásárlásával a Felhasználót nem jogosítja fel a viszonteladásra (ideértve a számlainformációk megosztását, vagy az anyagok illegális letöltését és bármilyen megosztását interneten és offline formában egyaránt). A megvásárolt írásbeli anyagok minden egyéb felhasználása tilos. Felhasználó sem egészben, sem részben nem sokszorosíthatja, terjesztheti, továbbíthatja, értékesítheti, sugározhatja; nem adhatja bérbe, nem oszthatja meg; nem módosíthatja, adaptálhatja, szerkesztheti, nem hozhat létre származékos műveket belőle.

 

Elállási jog:

 • Az elállási jog 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet értelmében letölthető digitális tartalmakra nem vonatkozik, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználót a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, azaz visszaküldheti a megrendelt terméket saját költségén a Szolgáltatónak.

 • A Felhasználó elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 • A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 • A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel összhangban gyakorolta.

 • A Felhasználó az elállási és felmondási jogát a weboldalról letölthető ELÁLLÁSI NYILATKOZAT felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 • Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF –ben feltüntetett levelezési címre / email címre a Szolgáltató részére. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 • Az elállási és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó a nyilatkozatát a 14 napos (akár a 14. napon) határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltatónak.

 • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 • A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!


Vitarendezés:

Felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben Felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy az esetleges vitás kérdések rendezése érdekében szerződő felek az illetékes bírósághoz fordulhatnak.

A Szolgáltató kötelezettségei a Felhasználó elállása esetén:

 • A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az írásban küldött elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (szállítási költség). Erre a jogra kizárólag fizikai termékek esetében van joga Felhasználónak, szellemi termékeknél, szolgáltatásoknál nem érvényesíthető.

 • A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 • Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ (pl. házhozszállítás, személyes átvétel), a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a már befizetett összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó kötelezettségei elállása esetén:

 • Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 • A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

 • A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. (pl. egyedi kérésre készített ajándéktárgy).

 • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 • A Felhasználó az elállási jogról bővebb információt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben talál. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve ittérhető el.

 

Felelősség kizárása:

Mentesül a Szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő menthető okokból nem tud eleget tenni:

  • A Felhasználó a Szolgáltató technikai eszközeitől függetlenül felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz

  • Külső, elháríthatatlan ok miatt – ez lehet egészségügyi, vagy technikai jellegű. Minden esetben a cél a közös megegyezés.

 

Panaszkezelés:

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti Szolgáltató részére.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ilyen okirat lehet az email levelezés is.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Vegyes rendelkezések:

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással, és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

Békéltető testület elérhetőségei:

KÉRELMEIKET AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJÁK BEADNI

– Postán: 1253 Budapest, Pf.:10.,

– E-mail útján: bekelteto.testulet@bkik.hu

– weboldalunkon keresztül, https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa 

– https://uj.bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas weboldalon keresztül,

– Ügyfélkapu segítéségével,

– továbbá e-Papír felületen keresztül, név (címzett) : Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület

A Budapesti Békéltető Testület székhelye

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím:

1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím:   bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: +36 (1) 488 21 31

->
Válassz egyet az elérhető kuponokból.