ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák Práger Péter Zoltán EV. (a továbbiakban: Szolgáltató) által www.pragerfoto.hu , www.budapestifotos.hu, www.fotoshirek.hu, www.szekmasszazs.hu és a www.prager.hu domain nevek alatt üzemeltetett weboldalak felhasználási, és a vásárlást szabályozó feltételeit. A Szolgáltató ezen weboldalak felett teljes jogal rendelkezik tulajdonosként.

A Szolgáltató (Práger Péter Zoltán EV.) nem akkreditált oktatási intézmény, nem ad szakmát, nem ad oklevelet és nincs ellenőrzési joga sem, de felnőttképzési tevékenységet előzetes bejelentése alapján folytathat. Szolgáltató a www.pragerfoto.hu és a www.budapestifotos.hu weboldalon keresztül online megvásárolható / rendelhető, kizárólag saját részre felhasználható és a saját vállalkozásban alkalmazható marketing, és fotózással kapcsolatos tananyagok letöltését kínálja, emellett egyéni és kiscsoportos tematikus fotós képzéseket, mentorálást nyújt kezdő fotósok számára.

Kérem csak akkor használja a fenti weboldalakat és azok funkcióit, ha a jelen ÁSZF minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti saját magára nézve.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állok.

A Szolgáltató adatai:

Név: Práger Péter Zoltán EV.

Székhely: 1112 Budapest, Igmándi utca 19., 3. em / 2. (Számlázási cím)

Levelezési és visszaküldési cím: 1112 Budapest, Cenkhegy utca 10.

Telefonszám: +36304932249

E-mail: info@pragerfoto.hu

Bankszámlaszám: MBH Bank 10300002-10632997-49010012

Adószám: 67979521-1-43

EU adószám: HU67979521

Fogalmak:

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.
Felhasználói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya Felhasználónak minősül.
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Termék: A Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, illetve szellemi termék, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Alapvető rendelkezések:

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 • A jelen ÁSZF 2024. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, árak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése (különös tekintettel a feltöltött fotókra), elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. E kitétel nem vonatkozik az előzőleg megrendelt és kifizetett, az oldalról letölthető írásos szellemi termékekre.

 • Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

Regisztráció / Vásárlás:

 • Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás / regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az ebből eredő anyagi veszteség a Felhasználót / Vásárlót terheli.

 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, árak:

 • A megjelenített termékek / szolgáltatások a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon, emailben) rendelhetők meg. Ezekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (Alanyi adómentes, tehát a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Csomagolási költséget a szállítási díj már tartalmazza, ami rendszerint papírcsomagolás, vagy papír dobozt jelent (a termék jellegétől függően). Extra díj kerül felszámításra, ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

 • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a Termék / Szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges), bizonyos termékeknél a méretet is.

 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

 

Rendelés menete történhet:

 • A webshop felületén keresztül: a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással. A Felhasználó számára a Szolgáltató regisztráció nélkül is lehetőséget nyújt vásárlásra, kizárólag email címre, a számlázási adatokra, illetve a küldemény sikeres kézbesítéséhez szükséges szállítási cím megadására van szükség.

 • E-mail címre küldött megrendeléssel, saját adatok (számlázási és szállítási cím) és termékek (cikkszám, lehetőség szerint név, mennyiség) megadásával.

 • Telefonon / Whatsappon történő megrendeléssel.


Pótrendelés:
Termék rendelés elküldése után pótrendelésre emailen keresztül van lehetőség írásos formában legkésőbb a csomagküldés előtt, amennyiben még nem lett kiküldve a megrendelt áru. Ez rendszerint a megrendelést követő 24 órán belül lehetséges. Ezt követően újabb megrendelésként kezelem, aminek további költségei lesznek, és új megrendelésként kezelendő. A pótrendelés a normál megrendeléssel megegyező feltételek szerint történik (fent jelölt 24 órán belül), annyiban tér el, hogy ha még nem történt meg a csomagolás és kiszállítás, összesítve számoljuk a csomagküldés költségeit, így a Felhasználónak nem kell kétszer fizetnie a szállítási díjakat.

Hogyan vásárolhat?:

 • Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 • A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék(ek)/ vagy szolgáltatás(ok) darabszámát beállítja, majd kosárba helyezi. Ezt megelőzően van lehetősége egyes esetekben kiegészítő szolgáltatást / terméket is a kosárba helyeznie, ami az alapárhoz pluszként kalkulálódik.

 • A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 • Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytathatja a termékek kosárba helyezését. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék(ek) / szolgáltatás(ok) részleteit. Itt van lehetőség egyes elemek, vagy a teljes megrendelés törlésére is.

 • A Felhasználó megadja az email címét, kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási / fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési és szállítási módok (csak termék esetén):

Fizetési módok:

Online Bankkártyás fizetés:

A Felhasználó a megrendelését online bankkártyás szolgáltatás által egyenlíti ki. Erre a webáruház a saját beépülő modulját használja. A kártyaadatok megadását követően a rendszer automatikusan levonja az összeget. A megadott adatokat a Szolgáltató semmilyen formában nem kezeli, nincs tudomása ezen adatokról.

Banki utalás:

A Felhasználó a megrendelt Termék / Szolgáltatás vételárát banki átutalással teljesíti a Szolgáltató felé. A vételár a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás után minősül teljesítettnek. Átutalásnál a közleményben fel kell tünteti a megrendelt Termék / Szolgáltatás nevét.

Bank neve: MBH Bank

Bankszámlaszám: 10300002-10632997-49010012

Kedvezményezett neve: Práger Péter Zoltán

Közlemény: a megrendelt Termék / Szolgáltatás nevének feltüntetése

Felhasználó a megrendelt Termék / Szolgáltatás ellenértékét a megjelölt bankszámlára 2 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) / szolgáltatás(ok) meghatározott módon történő átvételére / felhasználására.

 

Szállítási módok:
Személyes átvétel:
Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt egyéb budapesti helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Foxpost csomagautomatába:

A megrendelt Terméket megfelelő papírcsomagolásban adom fel a megrendelés során megjelölt Foxpost csomagautomatába. A szállítás Foxpost esetén lassabb, így átlagosan 2-3 nappal érdemes számolni. A csomagot maximum 3 napig őrzik meg az automatában. Az át nem vett csomag újrapostázására csak a szállítási költség ismételt megfizetése után, és a feladott csomag visszaérkezését követően van lehetőség igényelni. Az őrzési időn túli át nem vett csomag már kifizetett költségét Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni.

A szállítás költsége, csomagolással együtt 5 kg súlyhatárig 1.900 Ft

Packeta csomagpontra:

A megrendelt Terméket megfelelő papírcsomagolásban adom fel a megrendelés során megjelölt Packeta csomagpontra. A csomagot maximum 2 napig őrzik. Az át nem vett csomag újrapostázására csak a szállítási költség ismételt megfizetése után, és a feladott csomag visszaérkezését követően van lehetőség igényelni. Az őrzési időn túli át nem vett csomag már kifizetett költségét Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni.

 • A szállítás költsége, csomagolással együtt STANDARD csomag esetén (120 cm max. átmérő, hosszú oldal max. 50 cm) 1.900 Ft

 • A szállítás költsége, csomagolással együtt TÚLMÉRETES csomag esetén (150 cm max. átmérő, hosszú oldal max. 120 cm) 2.700 Ft

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a Termék / Szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről, vagy a sikeres fizetési tranzakció igazolásáról.

A szerződés a felek között MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.


A szolgáltatás leírása:

 • A szolgáltatás igénybevételéhez bármely írásos anyag (szellemi termék), vagy fotós csomagajánlat megvásárlása szükséges, illetve ajánlatkérés esetén az emailben küldött részletes ajánlat írásban történő elfogadása, megrendelése szükséges.

 • Fotós szolgáltatásaimra kizárólag 18 év feletti természetes személy jelentkezhet.

 • A szolgáltatás célja, hogy a Vevő / Felhasználó a megvásárolt írásbeli anyagok, egyéni mentorálás, vagy kiscsoportos tematikus fotózások alkalmával tudomására jutott információk segítségével gyarapítsa tudását, bővítse portfólióját, képanyagát.

 • Az online letölthető anyagok e-mailben érkeznek meg a Felhasználó által megjelölt e-mail címre.


A szerződés tárgya:

 • Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás keretében a weboldalon meghirdetett szellemi anyagokat a rendelkezésére bocsássa annak megfizetését követően.

 • A szerződés tárgyát képezik a megvásárolt írásbeli anyagok, egyéni mentorálás, fotózások, és kiscsoportos fotós képzések.

 • A szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelés elküldése” gomb megyomásával jön létre a a weboldal szerinti tartalommal és áron.

 • A szolgáltatás keretében, a Vevő / Felhasználó megbízza a Szolgáltatót, hogy elkészítse portfólióját, képanyagát, egyéni mentorálás vagy kiscsoportos fotózások keretében bővítse tudását, alkalmi jelleggel online vagy személyes konzultációt tartson.

Az írásbeli anyagok (szellemi termék) megvásárlásával a Felhasználót nem jogosítja fel a viszonteladásra (ideértve a számlainformációk megosztását, vagy az anyagok illegális letöltését és bármilyen megosztását interneten és offline formában egyaránt). A megvásárolt írásbeli anyagok minden egyéb felhasználása tilos. Felhasználó sem egészben, sem részben nem sokszorosíthatja, terjesztheti, továbbíthatja, értékesítheti, sugározhatja; nem adhatja bérbe, nem oszthatja meg; nem módosíthatja, adaptálhatja, szerkesztheti, nem hozhat létre származékos műveket belőle.

Elállási jog:

 • Az elállási jog 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet értelmében letölthető digitális tartalmakra nem vonatkozik, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználót a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, azaz visszaküldheti a megrendelt terméket saját költségén a Szolgáltatónak.

 • A Felhasználó elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 • A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 • A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel összhangban gyakorolta.

 • A Felhasználó az elállási és felmondási jogát a weboldalról letölthető ELÁLLÁSI NYILATKOZAT felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 • Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF –ben feltüntetett levelezési címre / email címre a Szolgáltató részére. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 • Az elállási és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó a nyilatkozatát a 14 napos (akár a 14. napon) határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltatónak.

 • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 • A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!


Vitarendezés:

Felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben Felhasználónak a szolgáltatás tartalmával vagy minőségével kapcsolatban bármilyen kifogása van, a felek azt elsősorban egymás között, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy az esetleges vitás kérdések rendezése érdekében szerződő felek az illetékes bírósághoz fordulhatnak.

 

A Szolgáltató kötelezettségei a Felhasználó elállása esetén:

 • A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (szállítási költség).

 • A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 • Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ (pl. házhozszállítás), a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a már befizetett összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó kötelezettségei elállása esetén:

 • Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 • A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

 • Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Felhasználónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

 • A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. (pl. egyedi kérésre készített ajándéktárgy).

 • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 • A Felhasználó az elállási jogról bővebb információt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben talál. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Felelősség kizárása:

Mentesül a Szolgáltató a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő menthető okokból nem tud eleget tenni:

  • A Felhasználó a Szolgáltató technikai eszközeitől függetlenül felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz

  • Külső, elháríthatatlan ok miatt – ez lehet egészségügyi, vagy technikai jellegű. Minden esetben a cél a közös megegyezés.

Panaszkezelés:

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti Szolgáltató részére.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ilyen okirat lehet az email levelezés is.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Vegyes rendelkezések:

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással, és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.